În perioada 18-22.08.2017, Sindicatul Promedica a participat alături de alte sindicate din cadrul Federației Sindicale Hipocrat la Adunarea Comitetului Federal National. În prima parte a întâlnirii s-a adus în atenția tuturor, Raportul de activitate a Federației Sindicale Hipocrat pe perioada 01.01.2017-31.07.2017, fiecare sindicat prezent comunicând problemele cu care s-au confruntat și cu care se mai confruntă încă, punându-se astfel în discuții eventualele soluții.

Au avut loc dezabateri privind Legea Salarizării Unitare 153/2017, ridicându-se problema încadrării necorespunzătoare a unor categorii profesionale, precum și alocarea necorespunzătoare a unui coeficient de ierarhizare ( biologi, psihologi, asistență socială, medicina școlară). În dezbatere a intrat și Proiectul Regulamentului de Sporuri, mai precis s-au discutat propunerile aduse și comunicate Ministerului Sănătății, precum și dorința de a continua dezbateriile cu autoritățiile în vederea eliminării inechitățiilor și abuzurilor din proiectul prezent.

Discuțiile au continuat pe tema normării personalului medical, incluzând  timpul de lucru considerându-se imperios necesar ca Ministerul Sănătății să răspundă inițiativelor constante de a reforma și reconsidera normarea, în vederea obținerii unei strategii coerente comune în sistemul sanitar românesc care să răspundă nevoii acute de schimbare și progres, pentru îmbunătățirea calității actului medical.

Au urmat apoi, discuții despre Contractul Colectiv de Muncă mai precis despre negocierile îndelungate și anevoioase pentru a-l pune în acord cu cerințele Codului Muncii și a Normelor Europene. Principalele probleme apărute și la nivelul acestui contract au fost legate de Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial referitor la  gărzile medicilor și Regulamentul de sporuri, negăsindu-se încă nici până acum soluții eficiente pentru rezolvarea acestora. Promedica a criticat absenta implicarii efective a medicilor la negocierile CCM din partea Federatiei si a solicitat ca pe viitor acest lucru sa fie remediat la nivelul Federatiei si al Cartelului Alfa.

S-au discutat si probleme legate de USMR Alianta Medicilor , de implicarea suplimentara a sindicatelor aderente la Uniune, constatandu-se o anumita apatie in a urmari in mod organizat si efectiv obiectivele asumate.

Problema care apare constant în toate documentele legislative emise în sectorul sanitar este asigurarea continuității activității medicale, datorită exodului masiv de medici. Au apărut astfel fel și fel de elucubrații, inclusiv cea din Legea Salarizării Unitare, Cap. II, art. 5. prin care se introduce noțiunea de ”gărzi obligatorii” corespunzătoare unor ore suplimentare. După cum bine se știe munca suplimentară nu poate fi impusă, ea trebuie desfășurată în acord total cu angajații, astfel că ne aflăm în situația conflictuală de nerespectare a principiilor fundamentale din Codul Muncii, respectiv Titlul I,  Cap. II., precum și în Titlul III, Cap. I., art. 112, art. 120, alin. (1) și (2). Pentru preîntâmpinarea realizării unui Regulament de gărzi nerealist și mai ales ilegal s-au purtat discuții pentru găsirea unor soluții viabile și eficiente, rămânând ca acestea să fie aduse la cunoștința autorităților în vederea elaborării unui regulament fezabil și aplicabil în sistemul sanitar românesc, marcat de numeroase lipsuri, atât umane, dar și materiale.

O alta problema frecvent amintita a fost si ramane lipsa de implicare in organizatiile sindicale a medicilor romani.

Sindicatul Promedica, împreună cu Federația Sindicală Hipocrat, susțin realizarea unor dezbateri eficiente și permanente cu scopul de a obține aprecierea corectă a muncii personalului medical.