Prima pagina

Membru al unui sindicat poate fi persoana care are calitatea de salariat, care exercită legal o meserie sau are o profesie, cu excepţia celor cărora le este interzis prin lege constituirea în sindicate.

În conformitate cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011 la art. 3 se specifică că nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizaţie sindicală.

O persoană poate face parte, în acelaşi timp, numai dintr-o singură organizaţie sindicală la acelaşi angajator.

Pentru a deveni membru al Sindicatului Promedica trebuie să îndeplineşti următoarele condiţii:

  • Să fii angajat cu contract individual de muncă în sistemul de sănătate din România;

  • Să respecţi Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului Promedica;

  • Să plăteşti regulat cotizaţia de membru stabilită prin Statut şi să fii de acord ca ea să fie reţinută pe statul de plată. În prezent, cotizaţia reţinută pe statul de plată este de 1% din salariul brut, deductibilă din impozit;

  • Să completezi şi să semnezi cererea de adeziune, pe care o vei depune la reprezentantul Sindicatului Promedica din unitatea sanitara în care îţi desfăşori activitatea şi ai contractul individual de muncă înregistrat.

Daca doresti sa devii membru al Sindicatului Promedica, gasesti documentele necesare in sectiunea Documente aderare.

Precizari importante pentru medicii rezidenti care doresc sa adere la Sindicatul Medicilor Promedica!